Logo Professional Shielding

Professional CSS Menus by Css3Menu.comLøsninger

Har du sikret dataene dine? Eller har du bare sikret datarommet?

På tide å vurdere sikkerheten på datarommet? Husker du eventyret med de tre små griser? Den yngste grisen velger den enkle, raske - og dårlige løsningen. Vi anbefaler at du gjør som den eldste grisen og velger riktig løsning for ditt IT-utstyr. Vi hjelper deg til å følge "beste praksis" slik det er beskrevet i Turnbull, Sarbanes Oxley og Basel II. Det du oppnår er å  minimalisere operasjonell risiko.
Fysisk sikring er eit grunnleggjande sikringstiltak som enklast kan forklarast som tiltak for å hindre uvedkomande fysisk tilgang til skjermingsverdig informasjon og aktivitet. Sikringstiltaka etablerer sikre område gjennom inngangskontroll og fysiske barrierar. Styrken i tiltaka varierer med verdivurderinga av det som skal sikrast. (NSM 2013) Elementer (brann, vann, stråling, eksplosjon) Elementtekst
Fysisk skallsikring krever en proffesjonell samarbeidspartner som ser dine behov og tilpasser skallsikringen slik at du får nødvendig minimering av operasjonell risiko.

Vi gir deg solid beskyttelse mot:Brannsikring av IT-investeringene har hatt et sterkt fokus i lang tid - av åpenbare årsaker! Forsikringsutbetalingene i IT-industrien har økt fra NOK 2.500 MIO til NOK 8.000 MIO siden 2009, hovedsakelig pga teknisk svikt i anlegg. (Finans Norge)
Ingenting forårsaker så store skader som en brann i, og omkring datainstallasjonen. Uansett andre sikkerhetstiltak som installeres vil konsekvensene av brann alltid kunne føres tilbake til sikkerheten i selve rommet.
Kun ved også å fokusere på selve skallet rundt IT-investeringene ivaretas et helhetlig sikkerhetsnivå. Våre produkter og løsninger tilfredsstiller de strengeste regler for brannsikkerhet. ProShield har kun sertifiserte produkter og våre kunder skal aldri være i tvil om at våre produkter ivaretar behovet for visshet om egen brannsikkerhet av eget utstyr. Våre leveranser spenner fra ECB-S sertifiserte R60D-løsninger etter standarden EN 1047-2til løsninger etter BS476 pt.22 med klassifisering F90.
Felles for våre løsninger er at de begge ivaretar behovet for å sikre seg også mot virkningene av varmen og ikke bare selve risikoen for at brannen sprer seg. Kun 20% av brannene som ødelegger it-utstyr oppstår i serverrommet! Våre sertifiserte løsninger beskytter også mot påvirkninger fra en indirekte brann, det vil si brann i naborom eller tilliggende bygninger.


Utbetalingene forårsaket av vannlekkasjer utgjorde i 2012 svimlende NOK 1.200 MIO (Næringslivets Fellesorganisasjon). Skadehyppigheten har gått ned i takt med økt fokusering, men omfanget av skadene er økt med nesten 20 % i de siste 5 årene.
Skader som følge av vanninntrengning i datarommet fører som regel alltid til store og omfattende skader.
Alle våre løsninger er IP sertifiserte og sørger for å ivareta de strengeste regler for beskyttelse mot inntrengning av vann, både fra ovenfor liggende områder som fra vann som trenger inn fra grunn. Problemer med kondensering innvendig i panelene unngås ved å bruke våre produkter med paneler uten mineralullskjerne.
Våre systemer kan selvsagt også bygges utendørs, som frittstående bygninger eller som mobile løsninger. Beskyttelse mot vanninntrenging gjelder selvsagt også for dører og andre luker/ spjeld montert i våre paneler.
For rom sertifisert etter de svært strenge reglene i EN 1047-2 garanterer vi også at rommets nivå for den relative fuktigheten aldri overstiger 85 %, selv under en brann hvor temperaturen stiger opp mot 1000 °C.
For rom som skal stå i områder hvor det er svært stor risiko for vanninntrenging fra utsiden kan alle løsninger tilleggsforsterkes.
Stråling

"Samfunnet er blitt mer sårbart og det er nødvendig å gjøre noe"
, sier Odd Harry Arnesen, forsker ved FFI og administrativ leder for HIPOW-prosjektet (TU 2012).
Det er ikke lenger bare kraftselskapene og Forsvaret som trenger å beskytte seg mot skadevirkningene forårsaket av stråling.
ProShield leverer løsninger for å beskytte mot påvirkninger forårsaket av stråling fra f.eks. elektromagnetisk stråling/ pulser (EMP) og radiobølger (RF) som tilfredsstiller alle krav til demping og beskyttelse av elektronisk utstyr.
Vi leverer løsninger som frittstående skjermingsløsninger eller som integrerte nivåer i rom i rom løsningene.
Terror

Verden blir stadig mer utrygg og vi blir daglig minnet om hvor sårbare vårt åpne samfunn er for skader forårsaket av eksplosjoner, terror, innbrudd, sabotasje og hærverk.
Datarommene skal også beskyttes mot skader fra omgivelsene, etter kravene i EN NS 50600.
ProShield leverer det eneste tilgjengelige modulære system som tilbyr muligheten for fysisk beskyttelse iht. LPS 1175 SR 1-5 - i tillegg til beskyttelse mot eksplosjoner og brann.
Vi kan kombinere sikkerhetsnivåene i en og samme konstruksjon for å bygge ett komplett sikkerhetsskall rundt IT-utstyret. Våre løsninger beskytter mot angrep fra termiske lanser.
Vi tilbyr lang erfaring i å bygge høy-sikkerhets datarom.
Gå til toppen av siden

Det er aldri tvil om at et serverrom levert fra ProShield ikke tåler belastningene de utsettes for. Våre løsninger utsettes for ekstreme påvirkninger under testing og sertifisering, slik at kunden alltid skal være trygg i sitt valg. 
Godkjennelse iht EN 1047-2 krever bl.a. at rommet skal tåle fallende gjenstander på over 200kg midt under en pågående brann, uten at det går ut over noen av de andre egenskapene for rommet. 
Vi leverer også løsninger med fri innvendig takbredde på 6 meter uten tilleggsforsterkning og løpende takkonstruksjoner uten bruk av innvendige søyler for å støtte takkonstruksjonen. 
Panelene i en av løsningene er veldig lette og samtidig utrolig sterke og med kompresjonsstyrke målt til nesten 60000kg/m². 
Alle våre løsninger er bygget av sertifiserte byggere og er dekket av de ypperste garanti og sertifiseringssystemer, som ECB og LCB.

Trygghet
Modulære systemer bygges «ferdige» på fabrikken og leveres hos deg som et byggesystem. Våre montører er svært dyktige og selvfølgelig sertifiserte.
Takket være god planlegging, forberedelser med befaring, trente og erfarne montører, blir byggetiden et minimum, faktisk en brøkdel av tilsvarende bygging med tradisjonelle løsninger.
Det tar sjelden over 7-8 uker fra bestilling til serverrommet er klart til montering av annen infrastruktur.

For rom som sertifiseres etter EN 1047-2 er bygge-tiden noe lenger på grunn av  egen evaluering og sertifiseringsprosess fra ECB-S, men som derfor også ender med et unikt sertifisert rom.
Lønnsomt
Gå til toppen av siden

Produktene våre har blant annet følgende sertifiseringer:

  • LPBC
  • BRE
  • ECB-S
  • TÜV
Les mer om sertifiseringene på vår egen side om sertifikater


Professional Shielding, Dynamittveien 11, N-1400 Ski,
+47 922 60 520; kontakt@proshield.no
Til mobil-versjon